2017. január 16., hétfő

Óra nélkül


Matthias Mühl
Egyetemi éveim alatt egy alkalommal Bécsbe utaztunk barátommal. Neki köszönhetem azt a szokásomat, mely jelzi számomra a munkaszüneti napokra való áttérést: ilyenkor leoldom karórámat. Hétvégére és a pihenőszabadság idején félreteszem, hogy a szabad napok mentesek legyenek a határidők diktátumától. Az óráról való lemondás megadja a szabadságot számomra, hogy saját ritmusomat megtaláljam és a jelenben létezhessek.
Az önéletrajzi, teológiai és filozófiai elmélkedések váltakozásából felépülő művében, a Vallomásokban, Szent Ágoston (354-430) külön fejezetet szentel az idő fogalmának. Eszerint a jelen három külön dimenzióban nyilvánul meg: „egyrészt a már elmúlt eseményekben, az emlékezés formájában, továbbá a jelen pillanatban, valamint az eljövendő formájában, azaz a várakozásban.” Hippo püspöke számára ezektől különbözik „Isten örökkévalósága”, mely tisztán csak jelen, hisz Isten az „örökkévaló mában létezik”. Ha a munkaszüneti napokon megpróbáljuk túltenni magunkat azon az állapoton, hogy mindig ugrásra készen álljunk, talán megtapasztalhatunk valamit abból a „ból”, melyben Isten létezik. Valószínűleg így majd a többi időszak sem lesz annyira szétszaggatott a múlt között, mely már nincs, és a jövő között, mely még nem következett be. Ily módon életem napjai olyan időfolyammá alakulnak, melyben teljesen jelen vagyok – karórával, vagy anélkül.

2016. december 21., szerda

Jörg Zink emlékére


A kortárs teológia egyik legkiemelkedőbb németországi alakja, Jörg Zink evangélikus lelkipásztor, számtalan cikk és könyv szerzője, filmek, rádió- és TV-adások szerkesztője, 93 éves korában, 2016. szeptember 9-én az örök hazába költözött. Írásai és előadásai nagyon széles körben határozták meg olvasói és hallgatói életútját. Egyik legjelentősebb munkája a szentírásfordítása. Az alábbiakban az ő tollából származó sorokat olvashatunk a mai egyház feladatáról.

„Ha meg kell fogalmaznom, hogy véleményem szerint igazából milyennek kell lennie az Egyháznak, akkor azt mondom: az Egyháznak egy út menti vendégfogadóhoz kell hasonlatosnak lennie, mely mindenki számára nyitott, aki az utcáról bejön. Olyan ház, mely bárkinek helyet biztosít, aki belép az ajtón, asztalt és padot kínál neki, minden betérőnek ételt és italt nyújt. Vendégfogadó, ahol nincsenek ellenőrök, sem kidobó fiuk, és záróra sincs. Ezt tanulhattuk az őspéldázatban, a jézusi ünnepi lakomáról. A nyitott ajtó és a közös étkezés, az egymással való beszélgetés, egymás meghallgatása és a megszületett kérdések megválaszolása, egymás helyre segítése, bátorítás az úton, ezek a jellemzői annak az Egyháznak, mely azt teszi, amit Jézus is tett. És ezek minden egyes krisztushívőnek is jellemzői, aki most a határok és feltételek nélküli meghívó feladatát ellátja, és ily módon, az igazi meghívó, Jézus alakja kirajzolódik rajta.” (Jörg Zink)

Krisztus világa, 2016. december

2016. október 6., csütörtök

1etlen

Egyetlen

Könyvbemutató és közönségtalálkozó a Kájoni János Megyei Könyvtárban


Székelyhon
2016. 09. 28.
1etlen alkalommal megjelenő képes irodalmi lap címmel jelent meg Bács Béla János legújabb kiadványa. A szerző magánkiadásában megjelent könyvecske a 2011–2014-es időszak „termését” tartalmazza.

Bács Béla János harmadik kiadványa jelent meg, az első kettő korábban a Pallas Akadémia, illetve a Verbum kiadónál, ez utóbbi pedig magánkiadásban. A szerző mindhárom esetben néhány év, egy bizonyos korszak írásait, fotóit gyűjtötte össze. „Az első kötetben fotót és prózát lehet találni, a másodikba ezek mellett bejött a vers is, a mostani köteten pedig már látszott, hogy nagyon „vegyes” lesz. Mivel épp ebben az időszakban kezdtem foglalkozni fordítással is, bevettem ezt is, ugyanakkor belépett az életembe a kiállításmegnyitás, az egyik ilyen szöveg is megtalálható. Sándor Levente barátommal – aki az első két kötetnek is a szerkesztője, valamint a borítóterv elkészítője volt – beszélgettünk róla, hogy milyen formátumot lehetne adni, ami ennek a vegyes dolognak megfelel, és így született meg az úgynevezett magazin formátum” – magyarázta Bács.
A kiadványban rövidprózák, versek, fordítások és fotók találhatók, de helyet kapott egy kiállításmegnyitónak a szövege is, valamint más szerzők szövegei is. „Van két olyan írás Kocsis Kittytől, amelyek eljutottak hozzám, és én arra reflektáltam. Olyan, mintha párbeszéd lenne a két szöveg között, hasonló dolgot világítanak meg, csak más szemszögből. Ez egy játék, nagyon örültem ennek. Ugyanakkor van egy másik szöveg, amelyet egy német író írt, egy barátom küldte el az angolból fordított magyar verziót, és abból kiindulva, illetve az életre építve született meg ez a másik írás.”
A szerző elmondta, ez az első alkalom, hogy megpróbálkozott szépirodalmat is fordítani. Ugyanakkor ragaszkodott hozzá, hogy legyen német és román szöveg is a kiadványban.
A fülszöveget Elekes András írta: „A számtalan kép és szó mind magában hordozza azt az egyetlent. A keresés mindig nagyon intim cselekvés. Nem a rejtek felkutatása miatt, hanem önmagunk miatt. A keresőnek, amennyibe őszintén, teljes odaadással keres, akaratlanul is a legféltettebb énje tárulkozik fel, pedig mennyire szeretné azt lepel alatt tartani. A kereső elárulja, hogy kereső énjét mivel is táplálja...”
Az egyik írás címe Egy pillanat, és valóban, mintha csak egy-egy pillanat lenyomatai, egy-egy benyomás után létrejött írásokat olvasnánk. „Elsősorban a mindennapi továbblépés, a felsejlő titkok kereséséről szólnak ezek a szövegek. Nem minden abból indul ki, hogy velem mi történik, hanem ha valami érdekesnek tűnőt észreveszek, és ott a törésvonalaknál, az igen–nem, fény–sötétség, szeretet–félelem határán történik a keresés, mindig ezek a szituációk érdekesek számomra. Általában van egy erős impulzus, és meg is fogalmazódik köréje az írás” – mutat rá a szerző.
A kiadványt október ötödikén délután öt órától mutatják be a Kájoni János Megyei Könyvtárban.

2016. július 18., hétfő

Az elidőzés művészete


Matthias Mühl
A jelenkor alapvető tapasztalatai közé tartozik az az érzés, hogy nincs elegendő időnk, rabjai vagyunk a hétköznapok mókuskerekének, ki vagyunk szolgáltatva a feladatok és a különböző határidők nyomásának. A német nyelven alkotó filozófus Byong-Chul Han (sz. 1959) „az elidőzés művészetének” újjáélesztését állítja szembe azzal az érzéssel, miszerint az idő kisiklik a kezünk közül, tovaszáll, mert teljesen ki van töltve tevékenységek által.
A külsőségekben megnyilvánuló cselekedetek túlértékelése ellenében a csendre emlékeztet, melynek sajátja a szemlélődő lelassulás, mely mindig is kivonta magát a mibe kerül – mire hasznos számítások logikája alól. A szerző véleménye szerint a folyamatos tevékenykedés által okozott nyomás „megsemmisíti a kitérőket és a közvetettséget”. És épen emiatt veszik el az emberi lét egyik nagyon fontos dimenziója, legfőképp a kommunikáció területén. „Ha megfosztjuk a nyelvet az indirektségétől, akkor egy kiáltáshoz vagy egy parancshoz fog az hasonlítani. A barátságosság és az udvariasság is a kitérőkön és a közvetettségen nyugszanak. Az erőszakhoz viszont az egyértelmű, a direkt mód áll közelebb. Ha a járást nem jellemzi a tétovázás és az elidőzés, akkor menetlessé alakul… Maga a dallam is egy kitérő. Direkt csak a monotónia.”
A hétköznapok kellős közepén szembe szegülni a gyorsulással, valamint a folyamatos tevékenykedéssel, és tereket hozni létre, melyek szabadak minden olyan aktivitástól, mely kifelé irányul – ez is lehet egy fajta böjt. Az így nyert idő a nyugalomra és szemlélődésre kínál teret, ahol megmutatkozhat „a megkülönbözhetetlen, a nem feltűnő, az eldönthetetlen, a szabadon lebegő és mindaz, ami összetett”.
Lehetséges, hogy az elidőzés ezen pillanataiban saját életünk igazságának egy része újonnan megmutatkozik számunkra.

2016. június 1., szerda

2016. május 15., vasárnap

2016. február 14., vasárnap

Impressziók-2016. február (Berlin, Drezda)


Margarete (tanácsadó iroda menekültek számára, 43)
"Az elmúlt időszakban a törvényes keretek olyan irányba változtak, hogy egyre inkább emberibb módon kezelhetőek a problémák. Még mindig vannak gondok, pl. túlságosan hosszú ideig tart míg a családokat egyesíteni lehet. Ezért az otthon maradottak sokszor az életveszélyes tengeri utat választják.
Valószínűleg párhuzamos társadalmak fognak kialakulni, egyik fél sem nyitott annyira, hogy az integráció teljes lehessen.
Megváltozott több minden. Megerősödtek a menekültek elleni hangok, tüntetések, de ugyanakkor nagyon sokan aktívan vesznek részt a menekültekkel való munkában, tevékenységekben, akik korábban közömbösek voltak.
Az állami intézmények és a civil szervezetek is egyre több állást írnak ki a menekültekkel való munkára, felértékelődött a szociális munka ezen szegmense."


Robert (ifjúsági szervezet vezetője)
A szervezet vendégházában hét szír menekültnek biztosítanak szállást. (Magánszemélyek és szervezetek is szállást biztosíthatnak menekülteknek, ha megfelelő felülettel rendelkeznek. Az állam anyagi támogatást nyújt a tulajdonosnak. bbj)
"A menekültek gyakran találkoznak olyan hivatalnokokkal, akik megvető módon bánnak velük.
A fiatalabb menekülteknek könnyebb lesz megtanulni a német nyelvet és beilleszkedni. Aki már elmúlt 45 éves annak már nehezebb lesz.
"Azokat a keresztényeket, akik az iszlámtól féltik Európát szeretném  emlékeztetni két szóra a Szentírásból: Ne féljetek!"

Heinrich (menedzser, 54)
"A menekültek jelenléte az egészségügyi rendszerre is hatással lehet. Az ellátásuk érdekében szükség lehet a biztosítási összegek növeléséhez, mert sok idő telik el addig, amíg ők is hozzájárulnak az egészségbiztosítási alaphoz."
Georg (nyugalmazott egyetemi tanár, 66)
"Nagyon izgalmas időket élünk, ezelőtt húsz évvel nem számítottunk ilyen változásokra.
A menekültek miatt vannak aggodalmak a lakosság körében. Van aki attól tart, hogy kevesebb lesz a támogatás a német lakosság számára, mások attól tartanak, hogy a nők majd inkább a bevándorlok közül választanak társat maguknak. Az viszont biztos, hogy gazdaságilag jót tett a változás. Már most látszik, hogy nagy összegek szabadultak föl a tartományi és szövetségi alapokból, és ez pozitív módon csapódik le már a kisebb kereskedelmi egységek esetében is. És az iskolák számára is gyakran jól jön, hogy újabb gyerekek érkeznek. És a sort lehetne folytatni.
Persze vannak, aki úgy érvelnek:  miért nem fordították ezeket az összegeket már korábban pl. a fiatalok számára létrehozott projektekre. Miért a bankokat támogatták, most a menekülteket, de sok másra nem jutott, ami a német lakosságnak szükséges lett volna."


Szórólap
Az egyik regionális vasúti társaság legújabb szórólapja öt nyelven van szerkesztve. Köztük az arab és a farszi.
Információt nyújtanak arról, hogy Németországban mit kell tudni a vasúti közlekedésről és az állomásokon illetve a vonatban elvárt viselkedésről. Továbbá a gyors segítség kérést megkönnyítő szótár is része a szórólapnak. Hányas számú vágányhoz kell mennem? Megmutatná az ujjaival? Megmutatná hol találok egy mellékhelyiséget?


Júlia (gyes, 32)
Erdélyi származású nő, 13 éve Németországban él.
"A lakó negyedünkben is van menekült szállás. Több mint 200 fiatal férfi lakik ott. A közelben lévő ifjúsági klub szervezésében hetente kétszer közös brunchot szerveznek, ahol ismerkedhetnek és különböző klubtevékenységen vehetnek részt németországi és menekült fiatalok.  Fiatalok és itt laknak. Tehát  számukra is nyitott a klub. Vannak néhányan a helyiek között, akik kifejezetten távolság tartóak az idegenekkel szemben, ők korábban jártak a klubba, most elmaradtak."


Ines (irodai alkalmazott, 54)
"A fiam az ország nyugati részében lakik családjával. Felesége Afrikából származik. Az unokáim a Noé bárkája napközibe járnak, ahol a bejáratnál 15 nyelven írja, hogy Isten hozott, éppen annyi nyelven, ahány nemzetiség képviselve van a napköziben a gyerekek által."
"Ha jól tudom a magyarok is valahonnan távolról vándoroltak Európába. Mindig is volt migráció. Ettől csak színesebb lesz a világ."


Peter (hivatásos nevelőszülő, 44)
"Sokan félnek az újtól, a másságtól és kiabálni szeretnének. Régebben, ha valaki kiabálni akart, kiment az erdőbe, most tüntetni megy."


A Kreuzkirche
A Drezda központjában levő templomban egyenruhás katonák hordják ki éppen a padokat, helyükre asztalok, székek kerülnek. Egy héten át bárkit szívesen látnak itt, aki betér "A megterített asztal" rendezvényre. Reggeli, déli és esti ima ad keretet a napoknak. Naponta többször lehetőség arra, hogy a jelenlevők együtt étkezzenek, beszélgessenek egymással. A zene és ének is többször szerepet kapnak, valamint bemutatkozik több egyházi segélyszervezet. A hét istentisztelettel zárul. Éjszakánként a templom nyitva marad, hogy a hajléktalanok ott aludhassanak. A pénteki program A menekült napja nevet viseli. A rendezvény hirdetőlapján az evangélium egyik ide találó idézetét olvashatjuk (Mt. 6,26).


Az idegenrendészeti irodán
2, 3, 4, 6, 10, 12. Ennyi évesek a szír férfi gyerekei, akit ismerősöm kérésére elkísérek az idegenrendészetre, ahol valószínűleg tévedésből elvettek tőle egy papírt, amire szüksége van. Hogy van otthon a család, kérdezem angolul. Egészségesek mondja, majd összehúzza magát, remeg: rettegnek a háborús mindennapok miatt. A hivatalban sokat kell várni, szír fiatalokkal beszélgetek. Egyikük büszkén mutatja oklevelét: A1 színt sikeresen abszolválva. Nehéz nyelv a német. "Igen a "mit" mindig Dativot kér."
Közben egyébről is beszélünk. 21 napot tartott az idevezető út. Melyek voltak a legnehezebb szakaszok, kérdezem. A tenger és Magyarország.
A jövőről kérdezem őket. "Folytatom a nyelvtanulást. Majd autószerelőként szeretnék dolgozni." A testvére továbbtanulna.
A dokumentumot visszaadták, de nem kértek elnézést azért, hogy tévedésből vették el.
Jörg (az evangélikus egyház diakónusa, 45)
Munkahelyén egy 13 személyből álló nagycsaládot fogadtak be, saját lakásába öt menekültnek biztosít szállást.
"Azokról gondoskodunk, akik itt vannak. A legfontosabb dolgokról, amire szükségük van. Próbálunk segíteni abban is, hogy megtalálják egymást az útközben elszakadt családtagok. Sokakon látszik, hogy traumatikus élményeket éltek át. Időközben szűkebb lett az önkéntesek tábora, mint az korábban volt.  A napi politika követésére kevés időt tudok fordítani ezek után."
Rose (szociális munkás egy rehabilitációs központban, 40)
"Csodálkozom azokon, akik azt hiszik, életük változások nélkül mehet tovább, hogy ők az eseményeken kívül maradhatnak."
"Akiknek kapcsolataik vannak menekültekkel és már korábban is segítőkészek voltak, azoknak nem változik meg a hozzáállásuk a kölni események ellenére sem."
Heike (jogi tanácsadó, 60)
Fő állásban és önkéntesként is foglalkozik menekültekkel. Első lépésként egy szír származású közvetítőt kerestek, és már a programok tervezési fázisában bevonták ismereteit, tapasztalatát, javaslatait. Az illető még a szír háború előtt telepedett le Németországban.
"Rendezvényeinken és programjaink útján azt közvetítjük polgár társaink felé: ha félelmeik vannak, lépjenek közelebb a témához, ismerjék meg alaposabban az összefüggéseket és ne a távolságtartást válasszák."
"Alap értékeinket megőrizzük, de nyitottak vagyunk. Történt, hogy egy menekült visszautasította az ételt, mert egy nő nyújtotta oda neki. Ha ilyen történik, akkor még nem eléggé éhes az illető és akkor jöhet a következő a sorban."
A világ nem meg fog változni, hanem már megváltozott. De még sokat kell tanulnunk és változtatásokat kell eszközölnünk. Szörnyű, hogy az a sok fiatal egész nap a menekült szálláson van, anélkül, hogy lehetősége lenne valami munkára, tevékenységre. Ezen mihamarabb   változtatni kell.""Géza (festőművész, kb. 27)
Magyarországon született, néhány éve él Nyugat-Európában, egy éve Berlinben. Alkotásait párizsi és londoni galériák népszerűsítik. Elmondása szerint, most már nem tudna otthon élni: kirekesztő, decens megélhetést egyre kevésbé nyújtó társadalmat hagyott otthon. Jelenlegi lakóhelyén a nyitottságot, a sokszínűséget kedveli.A metróban
Iskolás csoport ül fel a kocsiba. Kisebb csoportokat alkotva, helyet foglalnak. A fiuk szükség szerint nyitják-zárják az ajtót a megállóknál, próbálgatják a fogantyúkat. A lányok egymásba szavába vágva beszélgetnek. Tervezgetnek, beszámolnak egymásnak az elmúlt napok eseményeiről. A lehető legmegszokottabb jelenetek. Pedig a csoport nagyon is kendermagos. De látszólag ez nem akadály semmire, ami lényeges.
Johann (történész, 48)
"Nem volt okos ötlet és hiba ellenőrizetlen engedni be ilyen nagyszámú tömeget. Ezt a folyamatot többen ellenzik, mint amennyi ebből a médián át nyilvánosságra jut. Az ellenzők nagy része viszont nem ad hangot nemtetszésének, mert attól tart, véleménye miatt kirekesztenék vagy megszólnák a jelenlegi trend fenntartói. A helyzet konfliktusokhoz fog vezetni a társadalom alsó felében."Simone (hivatalnok, 50)
Tud a menekültek helyzetéről, közvetlen közelében is van menekült tábor, de még az üzletben sem találkoznak. "Segíteni kell rajtuk, és ők kissé türelmesebbek kell legyenek, ha a megfelelő szállás helyek elkészítése több időbe telik, mint gondolták."A buszon
Idős úr elé egy menekült cetlit nyújt. Szótlanul. Szótlan a válasz is, de a test beszédből kiderül: a bácsi a sofőrtől fog érdeklődni. A jelzőlámpánál lassít már a jármű, az idős úr akkor kérdez. Megkapja a választ, visszamegy a helyére és inti a fiatal férfinak: három. Időközben egy hölgytől is érdeklődik egy másik menekült, egy másik cím után. A nő hangosan, érthetően eligazítja német nyelven: itt a következő megállónál szálljon le, látja, ott, az az épület. Megismétli. A férfi leszálláskor megköszöni az eligazítást: Thank you very much! Your welcome - jön a válasz.
Hirdetések
A vasárnapi szentmise után van mintegy 15 hirdetni való. Közösségi élet, szociális tevékenységek, kultúra. Három hirdetés közvetlenül a menekültekhez kötődik.
 1. Önkénteseket keresnek az egyházközségből, beszélgető társnak a menekült táborban lakókkal.
2. Az egyházközség közösségi termében találkozót szerveznek, ahol egy kávé mellett a menekültek és a közösség tagjai ismerkedhetnek egymással. Kiemelt helyen megszólítják a családokat, annak érdekben, hogy a gyerekek együtt játszódjanak és együtt étkezzenek.
3. Előadás Szíriáról és a szír kultúráról. A menekült tábor egyik lakója vetítéses előadást tart.